Manege vanaf 18 jaar

4 kennismakings/longelessen € 85,00
10 longelessen vervolg € 215,00
4 kennismakingslessen groep € 70,00
10 lessenkaart dressuur € 195,00
10 lessenkaart springen € 210,00
1 losse les dressuur € 25,00
1 losse les springen € 28,00
Privélessen op aanvraag

Bekijk ook de andere voorwaarden bij onze tarieven.