Disclaimer website Manege Spaarnwoude

Op deze pagina vindt u de disclaimer van deze website, zoals deze beschikbaar is gesteld door Manege Spaarnwoude. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaar je akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan je aanbieden.

Aansprakelijkheid

Manege Spaarnwoude sluit alle aansprakelijkheid uit voor schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van informatie van onze website. Daarnaast zijn wij niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de site verkregen is.

Informatie gebruik

Het is niet toegestaan informatie, tekst, downloads en afbeeldingen van deze website te kopiëren, te downloaden of op andere wijze openbaar te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Manege Spaarnwoude. Het intellectueel eigendom hiervan berust bij Manege Spaarnwoude. Het is wel toegestaan om de informatie op deze website in te zetten voor persoonlijk gebruik.

Geen garantie op juistheid

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij ernaar streven om de juiste actuele prijzen te vermelden. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer- of typefouten vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Manege Spaarnwoude te mogen claimen of te veronderstellen. Manege Spaarnwoude streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud van deze website onvolledig en/of onjuist zijn, dan aanvaarden wij daarvoor geen aansprakelijkheid. De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en/of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Manege Spaarnwoude aanvaardt geen aansprakelijkheid voor informatie die op websites staat waarnaar wij via links verwijzen.

Online platform

Manege Spaarnwoude kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de bijdragen die door derden op de site worden geplaatst. De manege behoudt zich het recht voor om deze bijdragen geheel of gedeeltelijk van de site te verwijderen. Deze disclaimer is de meest actuele versie. Wijzigingen in de disclaimer worden per direct gepubliceerd op deze website.