Manegeklanten 19 jaar en ouder

4 kennismakings/longelessen € 85,00
10 longelessen vervolg € 220,00
4 kennismakingslessen groep € 75,00
10 lessenkaart dressuur € 215,00
10 lessenkaart springen € 235,00
1 losse les dressuur € 28,50
1 losse les springen € 33,50
Privélessen op aanvraag

 

Bekijk ook de andere reglementen.